Algemene voorwaarden

 • Vansi is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen, diefstal of beschadigingen van meegenomen goederen, noch aansprakelijk voor enig letsel opgelopen voor, tijdens of na de les. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de voorwaarden van Vansi.
 • Bij medische, lichamelijke en/of zware psychische klachten dient de docente te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. De docente en/of Vansi kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade.
 • Bij verhindering graag tijdig bericht, tenzij anders is overeengekomen.
 • De gemiste les kun je op een ander uur inhalen, mits er plaats is, in dezelfde week of in de  aanneengesloten week ervoor of erna.
 • Door inschrijving reserveer je een plaats voor de opgegeven dag en tijdstip. Bij verzuim wegens vakantie of ziekte is altijd lesgeld verschuldigd. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats, mits anders aangegeven. Vakanties graag tijdig doorgeven.

Inschrijving voor Zwangerschapsyoga, Mama-baby yoga

 • De inschrijving garandeert na ontvangst van het volledige lesgeld een plaats in de cursus op opgegeven dag en tijdstip.
 • Definitieve inschrijving na bevestiging door Vansi.
 • Alle voorwaarden van Vansi gelden voor deze lessen.

Inschrijving 60+ Yoga lessen

 • De lessen worden in opdracht van SWZ zorg gegeven.
 • SWZ zorg is verantwoordelijk voor verdere administratieve afhandeling en betaling van het cursusgeld.
 • De algemene voorwaarden van SWZ zorg zijn hierop van toepassing.

Inschrijving Mama flow yoga en Hatha yoga les

 • Het lesgeld bedraagt € 45,- per maand of € 130,- per kwartaal.
 • Het lesgeld voor de nieuwe maand/het nieuwe kwartaal dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het lesgeld dient uiterlijk de 1e van de nieuwe maand/het nieuwe kwartaal te zijn voldaan.
 • Inschrijving is voor onbepaalde tijd. Opzegging van deelname dient een  maand voorafgaand aan het nieuwe kwartaal/de nieuwe maand schriftelijk te worden gedaan.
 • Lessen die i.v.m. officiële feestdagen vervallen, dienen eveneens te worden doorbetaald.
 • Je ontvangt 46 lessen op jaarbasis (4 kwartalen). Per jaar vervallen zes  lessen i.v.m. vakantie. Dit wordt ruim van tevoren doorgegeven. Dit punt is alleen van toepassing in de hatha yoga les.

Wijzigingen

Wij kunnen deze informatie van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze informatie geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Vansi yoga.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bring peace in your mind,

       joy in your heart,

  health in your body and

compassion in your actions

..........................................

Vragen bel 06 43557504


Vansi yoga heeft veel cursisten

uit de omgeving:

Den Haag, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Wassenaar,

Voorschoten, Katwijk, Valkenburg, Rijnsburg en Leiden.