Online stream Zwangerschapsyoga - Prenatal yoga & Workshop

Vansi trust, peace and 2.jpg

For English scroll down

 

Wanneer je in deze tijd behoefte hebt aan fijne, ontspannen en informatieve zwangerschapsyoga lessen of workshops rustig en veilig in je eigen omgeving. Meld je dan aan, wij bieden live online interactieve lessen en workshops aan, die makkelijk te volgen zijn en tegelijkertijd samen en in contact met andere zwangere. Op die manier zijn we toch met elkaar verbonden, ondanks dat we niet in dezelfde ruimte zijn. Wat als erg fijn ervaren wordt, zeker nu we allemaal meer thuis verblijven!

 

Hoe werken de live stream yogalessen en workshops

 • Meld je aan via het online inschrijfsysteem in het rooster of de Eversport app.
 • Inschrijven kan via een strip van je kaart, een losse les of een proefles.
 • De live online interactieve zwangerschapsyoga lessen en workshops worden via Zoom gegeven, deze app kun je downloaden op je telefoon, tablet of laptop.
 • Je ontvangt per mail uiterlijk een uur voorafgaand van de les een zoom uitnodiging met een meeting ID en wachtwoord.
 • Dit wachtwoord kun je vervolgens gebruiken in je zoom app om de live les te starten.
 • Zorg dat je op tijd klaar zit met (opgeladen) tefeloon, laptop of tablet, je yogamat en/of dekentje, kleding waarin je makkleijk kunt bewegen en water of thee.
 • Zo'n 5 minuten voor dat de les van start gaat, zal de docent online zijn. Er zal een korte toelichting volgen en er is ruimte voor vragen.
 • We beginnen op de aangegeven tijd met de les, dus zorg dat je online bent verbonden via zoom.
 • Na elke zoom les is de docent nog een 1/2 uur online voor vragen, nadere uitleg of om te delen

Wanneer je je aanmeld voor de zwangerschapsyoga lessen of workshops kun je naast de live online lessen ook lesjes volgen via ons besloten Youtube kanaal. Zo kun je altijd in je eigen tijd en moment online via Youtube lesjes van ons volgen.

................................................................................................................

We hopen jou op deze manier te kunnen blijven ondersteunen

 

If you are looking for plesant, relaxing and informative prenatal yoga classes or workshops in this time, calm and safely in your own environment. Then sign up, we offer live online interactive classes and workshops, which are easy to follow and at the same time together and in contact with other pregnant women. That way we are still connected, even though we are not in the same room. Which is experienced as very nice, especially now that we all stay at home more!

How does the live stream yogalessons and workshops works

 • Sign up via the online registration system in the timetable or the Eversport app
 • You can register via a strip of your card, a singe lesson or a trial lesson.

 • The live interactive prenatal yoga classes or workshops are given via Zoom, you can download this app on your phone, tablet or laptop.
 • You will receive by mail at least an hour before the class a zoom meeting ID invitation with a password.
 • You can use this password in your zoom app to start the specific live lesson.
 • Make sure you are ready on time with (charged) phone, laptop or tablet, your yogamat and/or blanket, clothing in which you can move easily in and water or tea.
 • The teacher will be online about 5 minutes before the lesson starts. A short explanation will follow and there is room for questions.
 • We start the lesson at the specified time, so make sure you are connected online via zoom.
 • After each zoom class the teacher is still 1/2 hour online for questions, extra explanation or share items.

When you register for the prenatal yoga classes or workshops, you can also follow lessons via our private Youtube channel in addition to the live online classes. This way you can always follow lessons for us online on the time and moment you like via Youtube.

................................................................................................................

 We hope to continue to support you in this way

 

 

Vansi yoga.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fijne, Ontspannen &

       Informatieve lessen,

      In je eigen omgeving!

......................................................

 

            Vragen?