Live online & Buiten Zwangerschapsyoga - Prenatal yoga

Vansi trust, peace and 2.jpg

For English scroll down

 

Wanneer je in deze tijd behoefte hebt aan fijne, ontspannen en informatieve zwangerschapsyoga lessen of workshops rustig thuis of in een fijne omgeving buiten. Wij bieden voor een speciale prijs live online-, buiten lessen en workshops aan. Deze zijn makkelijk te volgen en tegelijkertijd samen en in contact met andere zwangere. Wat als erg fijn ervaren wordt, zeker in deze tijd!

 

Naast de online en/of buiten groepslessen en workshops kun je ook privé yogales of een coaching sessie live online of op locatie boeken.

Wanneer je bij ons staat ingeschreven voor yogalessen, workshops en/of een cursus, bieden we jou tijdens de corona maatregelen gratis live online workshops aan!

 

Hoe werken de live online Yogalessen & Workshops

 • Meld je aan via het online inschrijfsysteem in het rooster of de Eversport app.
 • Inschrijven kan via een strip van je kaart, een losse les of een proefles.
 • De live online zwangerschapsyoga lessen en workshops worden via Zoom gegeven, deze app kun je downloaden op je telefoon, tablet of laptop.
 • Je ontvangt per mail uiterlijk 1 uur voorafgaand van de les een zoom uitnodiging met een eenmalig te gebruiken meeting ID en wachtwoord.
 • Dit wachtwoord kun je vervolgens gebruiken in je zoom app om de live les te starten.
 • Zorg dat je op tijd klaar zit met (opgeladen) telefoon, laptop of tablet, je yogamat en/of dekentje, kleding waarin je makkleijk kunt bewegen en water of thee.
 • Zo'n 5 minuten voor dat de les van start gaat, zal de docent online zijn. Er zal een korte toelichting volgen en er is ruimte voor vragen.
 • We beginnen op de aangegeven tijd met de les, dus zorg dat je online bent verbonden via zoom.
 • Na elke zoom les is de docent nog een 1/2 uur online voor vragen, nadere uitleg of om te delen.

................................................................................................................

We blijven jou op deze manier graag ondersteunen

 

English

If you are looking for pleasant, relaxing and informative prenatal yoga classes or workshops in this time, calm at home or in a nice environment outside. We offer for a special price live online-outdoor classes and workshops, which are easy to follow and at the same time together and in contact with other pregnant women. Which is experienced as very nice, especially in this time!

Besides the online and/or outdoor classes you can also book a privat yoga class live online or on location.

 

When you are registered for the yogaclasses, workshops and/or courses,we offer you free live online workshops during the corona measures!

 

How does the live stream yogalessons and workshops works

 • Sign up via the online registration system in the timetable or the Eversport app
 • You can register via a strip of your card, a singe lesson or a trial lesson.

 • The live online prenatal yoga classes or workshops are given via Zoom, you can download this app on your phone, tablet or laptop.
 • You will receive by mail at least 1 hour before the class a one-off zoom meeting ID invitation with a password.
 • You can use this password in your zoom app to start the specific live lesson.
 • Make sure you are ready on time with (charged) phone, laptop or tablet, your yogamat and/or blanket, clothing in which you can move easily in and water or tea.
 • The teacher will be online about 5 minutes before the lesson starts. A short explanation will follow and there is room for questions.
 • We start the lesson at the specified time, so make sure you are connected online via zoom.
 • After each zoom class the teacher is still 1/2 hour online for questions, extra explanation or for sharing.

................................................................................................................

 We gladly continue to support you in this way

Vansi yoga.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fijne, Ontspannen &

       Informatieve lessen,

      In je eigen omgeving!

......................................................

 

            Vragen?